Planerar du grävning i sommar?

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Gul grävmaskin står på sand.

Planerar du grävning i sommar? Kom ihåg att alltid begära utsättning av kablar, vatten, avlopp m.m. innan du påbörjar grävning.
Detta gör du kostnadsfritt via www.ledningskollen.se

Alla berörda nätägare i området får på så sätt information om detta och kommer markera ut sina ledningar i berört område kostnadsfritt. Detta för att undvika onödiga driftstopp och kostsamma skador på infrastruktur.