Granskning av detaljplan Dalkarlså

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10 i Robertsfors. Under slutet av förra året genomfördes ett samråd med anledning av planförslaget. Nu har förslaget genomgått några mindre ändringar utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden.
Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende på sidan Del av fastigheten Dalkarlså 3:10 samt från 2 maj i foajén på kommunkontoret, Storgatan 13, under kontorstid.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen senast 16 maj 2023.