Robertsfors kommun får nytt grafiskt uttryck

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsfors kommuns logga på mörkgul bakgrund med mönster av sädeskorn.

Som en del av den utveckling som Robertsfors kommun står inför har det funnits ett behov av ett förnyat uttryck i kommunens grafiska profil.

Arbetet med att revidera den grafiska profilen påbörjades i vintras och har nu landat i fem grundfärger med utgångspunkt i färgerna i åkrarna, skogarna, åarna, kulturmiljöerna och bruket. Dessa kommer att användas var för sig eller i kombination med mönster som finns till respektive färg. Tanken är att färgerna ska upplevas harmoniska och att de känns bekanta, trots att de är nya för kommunen.

Även logotypen för Robertsfors kommun har reviderats och hela den grafiska profilen kommer att gradvis fasas in medan det nuvarande grafiska uttrycket (svart och gult, ibland med övertoning mot vitt) kommer att fasas ut.

Den grafiska profilen används vid exempelvis annonsering och trycksaker.