Bidra med din åsikt i Idrottsplatsutredning

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Texten Enkät idrottsplatsutredning på grön bakgrund.

En utredning om idrottsområde i Robertsfors kommun pågår på uppdrag av kommunstyrelsen.

I samband med Norrbotniabanan och resecentrums etablering i Robertsfors kommer nuvarande idrottsområde Stantorsvallen att behöva flyttas. Kommunstyrelsen har därför gett i uppdrag till förvaltningen att utreda var ett nytt idrottsområde kan placeras i kommunen. Utredningen kommer att ligga till grund för ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med att etablera ett nytt idrottsområde i Robertsfors kommun.

Om du som medborgare har tankar om rörelserika platser, aktiviteter och idrottsområde i Robertsfors kommun får du gärna dela med dig av dessa genom att delta i vår enkät! Svaren kommer att sammanställas och bli en del i den utredning som pågår nu.

Kommunstyrelsen kommer att ta del av utredningen den 17 april. Enkäter riktade mot föreningar och skolor har skickats ut till dessa målgrupper. Nedan kan du klicka på länken för att komma till enkäten för allmänheten.

Enkät till medborgare

Du kan även skriva ett mejl till samhallsutveckling@robertsfors.se för att få den skickad till dig.

Enkäten är tillgänglig till och med 5 april.