Har ni sommarjobb till ungdomar?

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Blommor i låda på räcke. I bakgrunden rinnande bäck.

Många ungdomar vill ha feriearbete och konkurrensen om platserna är hård. För att ge föreningar och företag resurser att ha fler feriearbetsplatser i vår kommun, finns möjligheten att söka stimulansbidrag.

Alla arbetsgivare och föreningar har möjlighet att söka bidrag. De arbetsgivare som normalt anställer feriearbetande ungdomar sommartid kan dock endast få stöd för tillkommande feriearbeten, det vill säga feriearbeten utöver den normala bemanningen.

Insatsen riktar sig i första hand till elever i årskurs 9, därefter gymnasieelever i årskurs 1.

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast 24 april.

Mer information till arbetsgivare hittar du här.