Analys av befolkningsutveckling i kommunen

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Närbild på blommande astilbe. I bakgrunden ett grönt hus i sokärpaoskärpa.

Robertsfors kommun har gett Sweco i uppdrag att göra scenarioanalyser av befolkningsutvecklingen i kommunen. Ett där vi ökar till 7 500 invånare år 2030 och ett där vi ökar till 10 000 invånare år 2035.

Syftet med rapporten är att analysera var i kommunen som befolknings-tillväxten beräknas ske, vilka åldersgrupper som kan flytta in samt vilket typ av bostadsbyggande som kommer att behövas utifrån de olika scenarierna. Rapporten blir ett av flera kunskapsunderlag i det vidare arbetet med samhällsutvecklingen i Robertsfors kommun

Nedan kan du klicka för att ladda ner Swecos rapport.