Utredning av nytt idrottsområde

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsfors kommuns kommunvapen. Gul bakgrund svart stare

Igår beslutade kommunstyrelsen i full enighet att ge kommunchefen i uppdrag att utreda var ett nytt idrottsområde i Robertsfors kommun skulle kunna placeras. Utredningen ska presenteras till kommunstyrelsens möte den 17 april.

I samband med att Norrbotniabanan och resecentrum byggs i Robertsfors tätort kommer nuvarande idrottsområde på Stantorsområdet, som ligger nära Norrbotnibanans planerade perrong, att behöva flyttas.

– Vi ser att nuvarande idrottsområde både skulle bli fysiskt begränsat och få problem med trafiksäkerheten i och med byggandet av resecentrum, parkeringsplatser och vägar kring Norrbotnibanans perrong i Robertsfors. Säkerhetsaspekten för dem som ska ta sig till och från sitt idrottsutövande är av högsta vikt, men det är även viktigt att vi har ett idrottsområde som kan utvecklas och byggas ut. Folkhälsa är en prioriterad fråga i Robertsfors kommun och vi vill se över hur ännu fler målgrupper ska kunna nyttja idrottsområdet än vad som görs idag, säger Petra Andersin (S) och Lars Tängdén (C), ordförande samt vice ordförande i kommunstyrelsen i Robertsfors kommun.

Kommunchefen Har i och med gårdagens beslut fått i uppdrag att utreda var ett nytt idrottsområde kan placeras i kommunen. Utredningen ska i första skedet undersöka:

  • Lokalisering och tillgänglighet
  • Vilka idrotter och aktiviteter som kan inrymmas och samverka
  • Vilka utvecklingsmöjligheter som lokaliseringsförslag erbjuder

Utredningen kommer att ligga till grund för ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med att etablera ett nytt idrottsområde i Robertsfors kommun. I utredningen ska dialog föras med externa aktörer som föreningar, skol- och förskoleverksamhet, idrottsförbund och specialförbund, ungdomsråd, funktionsrättsråd, folkhälsoråd samt berörda myndigheter.