Fina resultat för projekt NIS 6.0

i Category: Nyheter | 1 min läsning
EN grupp personer står på en trappa utanför en stenbyggnad.
Program för Tillväxt var en av de mest framgångsrika aktiviteterna inom projektet NIS 6.0 med 32 deltagande företag. I genomsnitt ökade de deltagande företagen antalet anställda med 27 %!

Projektet Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) var ett treårigt samverkansprojekt som avslutades i december 2022. Syftet med projektet var att stärka näringslivet i de fem kommunerna Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Vindeln. Projektet finansierades av Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket (50%), de fem kommunerna Vindeln, Vännäs, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors (30%) samt Region Västerbotten (20%).

Nu när projektet är avslutat kan näringslivskontoren i de fem kommunerna se projektets fina resultat. Projektet NIS 6.0 har:

  • medverkat till att stärka konkurrensförmågan och tillväxten hos företagen i Umeås kranskommuner.
  • nått nya grupper av företagare.
  • medverkat till att fler arbetstillfällen har uppstått.
  • skapat nätverk över kommungränserna.
  • nått lika många kvinnor som män. 49,7% kvinnor 50,3% män.

2 949 personer har deltagit i någon av projektets aktiviteter som ordnades för att stimulera det lokala näringslivet.
259 företagsbesök genomfördes och 216 olika former av näringslivsträffar anordnades.

Den kanske viktigaste aktiviteten var Program för tillväxt  där 32 företag fick anpassat stöd för att stimulera tillväxt. De deltagande företagen ökade antal anställda med i genomsnitt 27%!

Näringslivskontoren i Umeåregionen fortsätter att samarbeta även efter Projektet NIS 6.0 avslutats. Ett nytt projekt startar i år ”Attrahera flera”, det projektet kan du läsa mer om här.