Arkitektstudenter bygger unika väderskydd längs Rickleån

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Liten träbyggnad i skog.
Väderskydd i Örnsköldsvik, Arknat 2019.

Under vårterminen kommer 15 arkitekturstudenter från arkitekthögskolan i Umeå till Robertsfors kommun för att skapa platser där arkitektur möter natur. Människans behov av ro, skydd och samvaro skall kombineras med omgivningens förutsättningar och 3 unika platser kommer stå klara under maj månad.

Arknat har genom åren uppmärksammats internationellt och prisats för sitt unika koncept där studenter, näringsliv, kommuner och allmänheten samarbetar. Det handlar oftast om funktionella och nyskapande väderskydd som är för allmänheten och uppmuntrar bland annat till friluftsliv och lekfullhet i träbyggnad. 

– Arknat pågår normalt sätt under två intensiva sommarveckor. Nu har vi utvecklat en variant där vi får mer tid på oss, inte bara för att skissa och bygga mer, utan lära känna samhället, platsen bättre samt finna nya innovativa träbyggnadslösningar. Vi ser alla fram emot att lära känna Robertsfors kommun i vinter och vår samt skapa unika platser längs Rickleån som vi hoppas ska nyttjas och uppskattas, säger Martin Björklund, projektledare

Platserna som skall skapas och utvecklas är alla längs Rickleån och med varierande avstånd från Robertsfors. 

– Det här projektet är en fantastisk möjlighet att ge både medborgare och besökare tillgång till vackra viloplatser längs Flottarstigen och Fiskestigen. Högstadieelever från årskurs 8 på Tundalsskolan i Robertsfors kommer också att involveras i projektet. Det känns bra och är viktigt att få in de lokala ungdomarnas tankar kring hur de vill kunna nyttja Rickleån och dess omgivning. Rickleån som friluftsområde är ett guldkorn med stor potential! Det här är bara ett första steg i alla de möjligheter som finns för att varsamt utveckla området, säger Emma Bergman, landsbygdsstrateg på Robertsfors kommun.

Studenterna startar i januari en designprocess där initiala koncept och skisser tas fram. De presenteras i Robertsfors så invånare kan ta del av arbetet och vad som komma skall. Under vårvintern kokas alla idéer ner till 3 unika förslag som senare prefabriceras på universitetet i Umeå. Under en intensiv vecka i maj kommer studenter och ledare att bo och verka i Robertsfors och de prefabricerade sektionerna sättas samman och färdigställas. 

– How much does a line weigh? For students it is an opportunity to experience a condensed full architectural cycle and develop empathy towards everyone engaged in the complex process of making space. From concept design, to calculating the number of screws and to witnessing the societal and environmental impact, sager Toms Kokins lärare arkitekthögskolan i Umeå

Inbjudan

Press och allmänhet välkomnas fredag 3 februari kl. 10.00 till Centrumhuset i Robertsfors, Trädgårdsgatan 4 för en presentation av olika designförslag. Studenter och lärare från Umeå universitet möter upp och ser fram emot att visa upp sitt arbete. 

Fakta

Sedan 2017 arrangeras Arknat med syfte att öka förståelsen för träbyggnation för framtidens arkitekter och förmedla samspelet mellan arkitektur och natur.

Samarbetspartners och möjliggörare i detta projekt är Robertsfors kommun, Arknat, Umeå universitet och Holmen Wood Products.

För mer information

Martin Björklund, projektledare Arknat 
martin.bjorklund@yahoo.se

Emma Bergman, landsbygdsstrateg på Robertsfors kommun
emma.bergman@robertsfors.se

Toms Kokins, Umeå universitet 
toms.kokins@umu.se

Karta över Rickleån och platserna Åknäet, Räveln och JOhanneslund.