ICLD beviljar 2,5 miljoner till internationellt klimatprojekt

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Kvinna med ljust långt hår och vit poncho står lutad mot bokhylla i korridor.
Hilda Vidmark, tillväxtchef på Robertsfors kommun, ser fram emot att projektet Climate Action nu kan dra igång.

Robertsfors kommun har beviljats 2 550 000 kronor till klimatprojektet ”Climate Action”. Det är ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som beviljat medlen.

Projektet sker i samverkan med Machakos County i Kenya, som Robertsfors kommun även tidigare haft samarbete med i olika projekt.

I projektet Climate Action ska Machakos och Robertsfors kommun tillsammans arbeta för att motverka klimatförändringar med utgångspunkt i jämlikhet och inkludering, medborgardelaktighet, och transparens.

Machakos kommer att fokusera på att ta fram en handlingsplan för att minska avskogningen. För Robertsfors kommuns del handlar det om att ta fram en handlingsplan för att minska de kommunala verksamheternas utsläpp av växthusgaser.

– Jag ser en stor fördel med internationella samarbeten. Det ger Robertsfors kommun en möjlighet att se på den egna verksamheten med andras ögon och ur andras perspektiv, säger Hilda Vidmark, tillväxtchef på Robertsfors kommun, som var den som ansökte om projektet.

Tack vare finansieringen från ICLD kan Robertsfors kommun anställa en projektledare som kan hålla ihop arbetet med att minska de kommunala verksamheternas utsläpp av växthusgaser.

Projektet kommer att dra igång I början av detta år och ska löpa under tre års tid.

Beslutsmotivering från ICLD:
The ICLD considers the application to be relevant, feasible and sustainable. The project is based on an identified main problem at organizational level and the area of responsibility for the project is relevant over time. A strength of the application is that the connections to ICLD’s core values are clear regarding mainly participation, accountability and transparency and the main problem takes into account the thematic priorities.

ICLD är en ideell organisation vars verksamhet finansieras av Sida. Du hittar mer information om ICLD här.