Nedläggningen av E6 studeras i ny rapport

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Fransida på rapport text När en dörr stängs öppnas också ett fönster.

2015 förlorade 175 personer jobbet när företaget Element Six stängde sin fabrik i Robertsfors. Ett hektiskt arbete inleddes för att få alla som förlorat jobbet ut i sysselsättning så snabbt som möjligt. Nu har den processen blivit en del av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, rapport ”När en dörr stängs öppnas ett fönster – En rapport om omställningsprocesser vid större företagsnedläggningar”

Har Sverige ett strukturerat system för att hantera stora företagsnedläggningar, det är frågan som rapporten tar avstamp i. I rapporten studerar Tillväxtanalys de omställningsprocesser som initieras lokalt och regionalt och lyfter fram erfarenheter och lämnar förbättringsförslag. Studiens syfte är att öka kunskapen om de omställnings-/mobiliseringsprocesser som normalt initieras när en större företagsnedläggning eller ett omfattande varsel drabbar en kommun.

Utöver nedläggningen i Robertsfors har omställningsprocesserna i Hudiksvall och Oskarshamn studerats. I de tre kommunerna initierades snabbt en omfattande omställningsprocess för att hantera den uppkomna situationen. Studien visar att kommunen är en tydlig huvudaktör. I övrigt identifieras aktörer som länsstyrelsen, regionen, arbetsförmedlingen, trygghetsorganisationer, fackföreningar samt det företag vars uppsägningar eller varsel initierat hela processen.

Robertsfors är en betydligt mindre kommun än Hudiksvall och Oskarshamn, vilket även innebär andra förutsättningar i form av tjänster och ekonomiska resurser. I rapporten går det att läsa att man började med att projektanställa en person. I intervjuer betonas starkt betydelsen av individer och personkemi, i synnerhet i Robertsfors och Hudiksvall: ”oerhört lite prestige”, ”samarbetet fungerade mycket bra”, ”operativt tänk bland de involverade”, ”rätt personer – inte bara rätt organisationer”, ”fenomenal projektledare”.

Rapporten utmynnar i policyslutsatser och förslag för att nationellt bättre kunna hantera större nedläggningar. Rapporten ingår i ramprojektet ”Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?” Ramprojektet innehåller totalt tre delstudier, varav detta är den tredje. En sammanfattande slutrapport planeras till sommaren 2023.

För den som vill läsa hela rapporten finns den att ladda ner här: När en dörr stängs öppnas ett fönster – Tillväxtanalys (tillvaxtanalys.se)