Tyck till om detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10

i Category: Nyheter | 1 min läsning
en karta med detaljplaner

Nu kan du tycka till om förslaget till ny detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca sex bostadsfastigheter samt en bostadsfastighet där även djurhållning, odling och verksamhet möjliggörs. Området består idag av ett mindre skogsområde som delvis är avverkat.

Den som vill komma med synpunkter ska göra detta skriftligen senast den 20 december 2022


Mer information om förslaget till detaljplan för del av fastigheten Dalkarlså 3:10