Kulturstipendier 2022

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Hand håller megafon. Text: Kulturstipendier 2022

Robertsfors kommun har två kulturstipendier; Det målinriktade kulturstipendiet och Hedersstipendiet, de är nu öppna att sökas.

 Robertsfors kommuns Målinriktade kulturstipendium på 10 000 kronor ges för utbildningsändamål eller genomförande av projekt inom olika kulturområden.

Till Hedersstipendiet kan  man nominera personer/verksamheter som på olika sätt varit viktiga för kulturen i Robertsfors kommun!

Efter förslag på stipendiater från allmänheten beslutar kommunstyrelsen om stipendiat.

Sista ansöknings- och nomineringsdag för båda dessa stipendier är 31 december 2022. Läs mer och ansök/nominera via www.robertsfors.se/kultur-fritid/kultur/kulturstipendier/