Nu kan du tycka till om planprogram för Robertsfors

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Frmasida Planprogram

Ett förslag till planprogram för utvecklingsområden i Robertsfors har nu tagits fram. Detta har gjorts med anledning av samhällsomvandlingen i och med Norrbotniabanans etablering i Robertsfors.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Robertsfors kommun senast den 16 november 2022.

Du kan ladda ner förslaget till planprogrammet och läsa mer om hur du lämnar synpunkter här: https://www.robertsfors.se/bo-bygga-miljo/detalj-och-oversiktsplan/samrad-kring-forslag-till-planprogram-robertsfors/

Förslaget till planprogram finns även tillgängligt att ta del av i foajén på kommunkontoret samt på biblioteket i Robertsfors.