Juryn i fototävlingen Höstkraften har korat vinnare!

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Två kvinnor och en man ler mot kameran. I bakgrunden gult lövverk.
Fototävlingen Höstkraftens jury har bestått av Britta Lindgren Hyvönen, Per Axelsson samt Emma Bergman.

Nu har vinnande bilder i fototävlingen Höstkraften som anordnats av Kultur Robertsfors korats! 100 bilder tagna i Robertsfors kommun har skickats in och igår, den 13 oktober, sammanträdde juryn.

Juryn bestod av Britta Lindgren Hyvönen, arkeolog, Pär Axelsson, keramiker och Emma Bergman, landsbygdsstrateg på Robertsfors kommun.  Reglerna i korthet var att bilden skulle vara tagen i Robertsfors kommun, inte föreställa någon identifierbar person och max tre bilder per fotograf

100 bilder i olika format, former och färgställningar, med fantastiska motiv och spännande miljöer. Det var inte ett lätt arbete att ta fram endast 8 bilder av alla dessa. Efter hela två timmars arbete och många diskussioner, kom vi till slut fram till vilka bilder som ska förstoras. Färg, motiv och plats var till slut det som formade våra val. Höstkraften blev närvarande och stämningarna var olika.
/Höstkraftens jury

40 personer skickade tillsammans in cirka 100 bilder och efter två timmars överläggande kom juryn fram till åtta vinnande bilder. Fotografierna kommer att bli förstorade till storskaliga bilder och tryckas på vepor, som ska ställas ut i Robertsfors ort under Kulturveckan. Samtliga vinnande fotografer är kontaktade. Den som vill veta namnet på vinnarna får dock ge sig lite till tåls och komma till Robertsfors under Kulturveckan och beskåda veporna, på varje vepa står fotografens namn!

För att så många som möjligt ska kunna få ta del av de fantastiska storskaliga bilderna kommer de sedan att placeras ut en och en på olika ställen i Robertsfors kommun.

Utöver de förstorade bilderna, kommer alla inskickade bilder att i mindre format tillsammans tryckas på en vepa. Det betyder att alla inskickade fotografier kommer att bli publicerade på ett eller annat sätt! Den sammanställda vepan kommer att gå att se i Robertsfors även efter Kulturveckans slut.

Så gick juryn tillväga:
Alla fotografier skrevs ut och markerades med en färg för varje fotograf för att kunna se vilka bilder som var tagna av en och samma fotograf. Detta för att säkerställa att endast en bild per fotograf blev vald. Alla bilder anonymiserades.

Varje jurymedlem fick varsin hög med post-it lappar som de fick sätta ut på de bilder de tyckte var extra intressanta. De bilder som fått en post-it från alla tre jurymedlemmarna gick direkt vidare. Övriga bilder med post-it lapp diskuterade juryn vidare runt och gav sina tankar kring. Efter det samlades alla intressanta bilder på ett bord och juryn hade ett väldigt svårt arbete att välja och välja bort bland fotografierna. Juryn försökte hitta mångfald i bilderna utifrån motiv, färg, känsla, geografisk tillhörighet och andra parametrar.  Tills slut kunde juryn enas kring de vinnande bilderna.

Ett stort tack till alla våra medborgare som skickat in bilder!