Invigning av Berga kunskapsskog

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två män i skogsklädsel står på uppbyggd trall i skogen. I förgrunden publik.
Dante Dahlgren från Robertsfors kommun och Sören Petersson, vd Holmen Skog, på invigningen av Holmens Kunskapsskog i Berga.

I fredags den 23 september invigdes Holmens kunskapsskog i Berga som ligger 15 kilometer väster om Robertsfors. På plats fanns representanter från Robertsfors kommun; tillväxtchef Hilda Vidmark, landsbygdsstrateg Emma Bergman, näringslivsansvarig Olof Norberg samt Dante Dahlgren, operativ turism.

Holmens Kunskapsskogar är områden som skogsbolaget Holmen valt ut för att samla och sprida kunskap. Varje kunskapsskog har sina unika och specifika biologiska förutsättningar. Skogen i Berga kännetecknas av dess påverkan av eld. Här finns spår från forna tiders bränder. I Berga arbetar Holmen kontinuerligt med naturvårdsbränning för att skapa livsmiljöer åt arter som är beroende av bränd mark och ved. En av dem är den hotade skalbaggen raggbocken.

Under invigningsdagen bjöds deltagarna på rundvandring i Berga Kunskapsskog. Utmed stigarna  fanns medarbetare från Holmen och inbjudna experter som berättade om bland annat naturvårdsbränning, aktivt skogsbruk, klimatnytta, digitalisering och rennäring.

För mer information om Holmens kunskapsskog i Berga, besök https://www.holmen.com/sv/skog/besok-skogen/kunskapsskogar/berga/