Lekgrus flygs ut med helikopter i Rickleån 18-19 augusti

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Rickleåns rinnande vatten omgärdat av granar, grönskande blad i förgrunden, blå himmel.

För att återställa lekområden för öring, havsöring och lax kommer cirka 200 ton lekgrus att flygas ut till Rickleånmed hjälp av helikopter under torsdag och fredag (18–19 augusti). Helikoptern påbörjar sitt arbete cirka kl. 08.00 på torsdagsmorgonen och kommer att flyga i vändor.

Öring, havsöring och lax är beroende av gruset för att fortplanta sig. I och med flottningens rensning av Rickleån har det naturliga gruset som fanns tidigare spolats eller grävts bort. Lekgruset ska läggas ut i sex forsar mellan Överklinten och Robertsfors.

Att återställa lekplatser är en del av Samverkansprojekt Rickleån, projektägare är Länsstyrelsen i Västerbotten.