Inbjudan till workshop Offentlig upphandling – fördjupning

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Mynt staplade i högar samt glasburk med mynt och växande grodd inuti.

NIS 6.0 bjuder in till en serie workshops i två block med fokus på upphandling och offentliga köpare för företagare i Umeås kranskommuner. Det första blocket (25 augusti) omfattar grundläggande kunskap och principer som man bör känna till om man vill lyckas i affärer med offentliga köpare. Block två är en fördjupning i själva anbudsupplägget som i regel sker digitalt.

Block 2

Offentlig upphandling – fördjupning

Även den andra workshopen ”Offentlig upphandling – fördjupning” leds av Magnus Johansson, Juristfirman Magnus Johansson.

Tid: Torsdag 1 september 2022 kl.18.00-20.00
Plats: Digitalt (Länk till mötet mailas ut ett par dagar innan mötestidpunkt)

Länk till obligatorisk anmälan (senast 26/8) https://simplesignup.se/event/195079

På agendan

  • Presentation av typiskt anbudsförfrågningsunderlag.
  • Anbudsförfrågningsunderlagen anpassas mot de branscher som anmälda företag är verksam inom. Kan vara t.ex. handel, livsmedel, byggentreprenader, infrastrukturprojekt, snöröjning eller liknande. Indelning i grupper.
  • Stegvis och systematiskt går vi igenom förfrågningsunderlaget och i dialog inom gruppen fyller vi i efterfrågade uppgifter i den digitala miljön

Varmt välkommen till ökad kunskap om offentlig upphandling.
Projektgruppen för Näringsliv i samverkan 6.0

 

Kranskommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln samt Vännäs tar nu initiativet, genom projektet Näringsliv i samverkan 6.0, till två workshops med syftet att öka kunskapen kring offentliga upphandlingar.
Vi riktar oss till alla  företag I Umeå:s kranskommuner som är intresserad av att komma in som leverantör till offentliga sektorn. Sändningen kommer att
spelas in och läggas upp på projektets hemsida: www.nis60.se

Europeiska utvecklingsfonden
Region Västerbotten logga