Nu är receptboken med lokala fiskrecept färdigställd!

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Tallrik med stekt nätting

Projektet Hållbara maritima mattraditioner i Kvarken har pågått från november 2020 och har nu mynnat ut i en receptbok med sju artiklar och elva recept, allt med det lokala kustfisket som gemensam nämnare.

Under projektets gång har författaren Anki Berg gjort intervjuer med fiskare och personer som på olika sätt bidrar till att hålla det lokala kustfisket levande. Dessa har delat med sig av sina respektive relationer till det lokala fisket och även av några av sina egna favoritrecept som kan tillagas på den fisk som fångas i våra närmsta vatten. I Robertsfors kommun har sikrökning i Sikeå samt nättingfiske i Rickleån beskrivits.

Den fysiska versionen av receptboken finns att hitta i lokala butiker som vill bidra till att visa upp det lokala småskaliga fisket och en digital version finns för gratis nedladdning här.

I Robertsfors Kommun finns den tryckta versionen av receptboken för närvarande att hitta på följande platser:

Sikeå Hamncafé
Malin i Ratan
Hantverk i Ratan
Tullgården
Robertsfors Bruksmuseum
Bruksam Returmarknad
Andra Varvet

Läs mer om projektet Hållbara maritima mattraditioner i Kvarken och ladda ner receptboken här: Projekt Hållbara Maritima Mattraditioner i Kvarken

Projektet är finansierat genom Landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras av Sverige och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Projektägare är Robertsfors Kommun och projektet görs i samarbete med Region Västerbotten Turism och Visit Umeå.

Projektledare: Joakim Eriksson

Eu:s flagga med undertext: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden