Info v. 24 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 1 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Sedan några veckor tillbaka har det börjat komma flyktingar från Ukraina till Ånäset, några av dem är barn.

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har låg påverkan på Västerbottens län. Med anledning av detta glesas de regionala samverkanskonferenserna som Länsstyrelsen kallar till ut över sommaren, men återupptas om läget förändras.

Länsstyrelsen

Den senaste samverkanskonferensen hölls den 24 maj. Ta del av några punkter ur rapporten nedan:

  • Majoriteten av de aktörer som har rapporterat till Länsstyrelsen anger att läget är relativt lugnt och att de inte har någon större påverkan på sin verksamhet utifrån omvärldsläget.
  • Flera aktörer genomför insatser med fokus på säkerhet, dels inför valen 2022 men även med anledning av det säkerhetspolitiska läget.
  • Det finns cirka 460 registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu (cirka 450 föregående rapportering). Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

I början av juni bjöd Länsstyrelsen in till möte med kommunernas näringslivsansvariga för att informera om landsbygdsprogrammet och om Regeringens stödpaket som kommer att gå ut till jordbruket.

Nästa rapport publiceras 22 juni på Länsstyrelsens webbplats

Migrationsverket

Migrationsverket informerade i sin lägesbild den 15 juni att 39 981 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari.

För närvarande finns det 24 809 boendeplatser. Av dessa är 1 995 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Beläggningsgraden är 70 procent och situationen bedöms som stabil.

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Här samlar vi alla nyheter om kriget i Ukraina