Idériket Umeåregionen 2030 bildar leaderområde

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två flickor i sommarklänningar springer mot en röd byggnad.

Under 2021–2022 har den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare URnära), tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat med en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett leaderområde. I början av juni kom det efterlängtade beskedet att ansökan gått igenom och att Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får möjlighet att bilda leaderområde för EU-programperioden 2023–2027! För detta tilldelas området en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kommer kunna söka stöd för lokala utvecklingsprojekt.

Framtida projekt ska bidra till gemensam strategi

Leaderverksamheten kan som tidigast starta i januari 2023. Först då blir det möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi, som visar vilka behov och möjligheter som finns på Umeåregionens landsbygder. Strategin utgår från fyra mål och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Det här händer nu

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionen 2030:s webb går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?

Då kan du med fördel ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden. Läs mer på www.ideriket2030.se.
Läs mer på robertsfors.se