Fem lag utvalda i landskapsbrotävling

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Vy över ängar och golfbanan i Robertsfors. I bakgrunden syns vattentornet och golfklubben.
Vy över landskapsbrons sträckning.

I höst ska det vinnande bidraget för gestaltningen av järnvägsbron för Norrbottniabanan i Robertsfors koras. Nu har de fem tävlande bidragen presenterats för juryn.

Flera arkitektteam anmälde intresse och Sveriges Arkitekter har genom bland annat intervjuer sållat fram fem tävlande lag som bedömdes klara uppdraget och hantera vinsten. Den 13 juni sammanstrålar juryn för första gången på plats i Robertsfors.

Det vinnande teamet får rita och projektera bron samt rita Robertsfors resecentrum, de delar som Trafikverket ansvarar för samt landskapsdelar runt resecentrum bland annat markbanken för resecentrum och vägtunneln under rälsen. I oktober 2022 kommer vinnaren att tillkännages.

Det är Trafikverket som anordnar projekttävlingen om gestaltning av landskapsbron. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter. Uppgiften är att gestalta en 850 meter lång landskapsbro. Eftersom bron och dess omgivning ska hanteras som en helhet ingår även landskapsanpassning.

Den jury som ska utse det vinnande bidraget för gestaltning av landskapsbron är:

Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
Lars Bergdahl, projektchef Norrbotniabanan, Trafikverket
Henrik Rundquist, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
Helle Juul, arkitekt, utsedd av Sveriges Arkitekter
Mattias Lidén, landskapsarkitekt Norrbotniabanan, Trafikverket
Maria Hessel, länsarkitekt, Länsstyrelsen Västerbotten
Jessica Erlaskog, arkitekt, Robertsforskommun

Mer information om tävlingen hittar du här:
Sveriges Arkitekter