Omledning E4 12-16 juni

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med rödmarkerad väg för omledning av E4

Från och med söndag 12 juni kl. 22.00 till och med torsdag 16 juni 2022 kommer E4:an mellan Sikeå och Gumboda att stängas av och ledas om över Robertsfors, via väg 670 och väg 651.

Under veckan kommer Trafikverket att förbereda en del av vägsträckan inför kommande beläggning. Majoriteten av arbetet kommer bedrivas från Granberget och norrut.

Boende, hemtjänst, räddningstjänst, renhållning, post o.s.v. kommer kunna passera med stor försiktighet under hela veckan. Byggtrafik kommer att gå på avstängda sträckan.

Läs mer: E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg – Trafikverket