Info v. 19 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Här kommer en uppdatering om läget i länet med anledning av det säkerhetspolitiska läget.

Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har igår haft ett möte i Ånäset om hur de ukrainska flyktingarna på bästa sätt ska tas emot. Mötet var riktat till civilsamhället där Migrationsverket, kommunen, SISU Västerbotten samt Nysätra IF medverkade. Intresset var stort och bland annat trossamfund, studieförbund, Röda korset, Majblommeföreningen och Scouterna fanns på plats. Migrationsverket meddelade att de fortfarande inte vet när flyktingarna kan komma till Ånäset. Nysätra IF kommer att kalla till ett nytt möte.

Du kan läsa en äldre nyhet om flyktingar till Ånäset här.

Några punkter ur länsstyrelsen Västerbottens rapport för 10 maj:

  • Även denna vecka rapporterar ett antal kommuner om påverkan inom industrin till följd av både höjda priser, fördröjda leveranstider och svårigheter att få tillgång till vissa komponenter – vilket skapar en osäker marknad.
  • Migrationsverket har nu upphandlat boenden för skyddsbehövande i Storumans kommun.
  • Migrationsverket har sedan tidigare boenden i Skellefteå kommun och Norsjö kommun, och har upphandlat boenden i Robertsfors kommun som väntas tas i bruk under våren.
  • Det finns cirka 450 registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu. Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.

Det här gör länsstyrelsen:

Länsstyrelsen och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) genomför möten med LRF:s kommungrupper. Information om regeringens stödpaket och läget för länets lantbruk står på agendan.

Länets kommuner fortsätter att arbeta med förberedelser och åtgärder för att ta emot skyddsbehövande från Ukraina. Till exempel genom planering för mottagande av elever inom skolverksamheten, samverkan med civilsamhället och andra lokala aktörer på kommunnivå samt kommunikationsinsatser till skyddsbehövande.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Här samlar vi alla nyheter om kriget i Ukraina