I dag upphör generell rekommendation om munskydd vid patientkontakt

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
En kvinna med blont hår i rosa bussarong bär blått munskydd och sitter mitt emot en äldre man.

Region Västerbotten har under pandemin i olika grad rekommenderat vårdpersonal att använda munskydd för att minska risken för smittspridning av covid-19. Med minskad förekomst av Covid-19 och hög vaccinationstäckning tas nu den generella rekommendationen om munskydd vid patientkontakt bort.

I dag den 9 maj 2022 upphör alltså den generella rekommendationen och Robertsfors kommun kommer därmed avbryta användandet av munskydd vid patientkontakt inom äldre och funktionshinderomsorg. Det är en minskade smittspridning i samhället och en hög vaccinationstäckning som ligger bakom beslutet i region och kommun. Skulle det däremot ske utbrott på arbetsplats av Covid-19 eller ske en ökning i samhället kan tidigare rutin komma att återaktiveras.

Det var 9 november 2020 som kontinuerligt munskydd infördes inom äldreomsorg på grund av en ökning av Covid- 19 i samhället. Att använda munskydd var en del i strategin att skydda de allra sköraste i samhället och minska risken för att symtomfri smitta skulle spridas. Ingen hade nog då kunnat förutspå att vård och omsorgspersonal skulle arbeta med munskydd på varje arbetspass under 546 dagar, eller nästan 18 månader, innan rekommendationen skulle kunna komma att ändras.

Här kan du läsa gamla nyheter om när munskydd infördes:

Nu införs munskydd inom vården i hela Västerbotten

Så är det att arbeta med munskydd