Nu ska kustremsan städas!

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Strand med sittbänkar och havet i bakgrunden, blå himmel.

Förra året ansökte Robertsfors kommun om bidrag från Naturvårdsverket för att kunna städa kommunens havsstränder. Naturvårdsverkets beviljade bidrag på 208 200 kronor innebär att stränderna nu kommer att städas, bland annat med hjälp av feriearbetare.

Med startvecka 20 kommer feriearbetare och personal från Bruksam Returmarknad att påbörja städningen som ska vara klar senast 23 juni. De stränder som ska ses över är Killingsand, Lill-Krickssand, Långviksand samt Klubben.

– Det känns otroligt roligt att vi nu fått medel så att vi kan se över våra stränder. En stor del av det skräp som samlas driver in från havet, berättar Dante Dahlgren, som tillsammans med Ewelina Persson, leder projektet.

Tillsammans med feriearbetare kommer de under den korta perioden att samla in skräp på stränderna. Avfallet ska sedan dokumenteras, vägas och sorteras samt återvinnas vid återvinningscentral. Projektets syfte är, förutom att rensa stränderna från avfall, att hjälpa till att sprida budskapet om att alla måste ta ansvar för att minska skräpet.

Den totala kostnaden för att genomföra projektet beräknas till 265 400 kronor. Projektet beräknas sysselsätta 960 arbetstimmar.