Info v. 17 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Kommunen kommer att bjuda in till ett möte för civilsamhället där bland andra Migrationsverket och föreningar kommer att delta. Mötet blir den 10 maj i Ånäset och där kommer bollas idéer och diskuteras hur de ukrainska flyktingarna bäst tas emot. Det finns fortfarande inget fast datum för när de ukrainska flyktingarna anländer till Ånäset.

Kommunikatör, flyktingmottagare samt RoBos bostadsförvaltare kommer att ta fram skriftlig information som flyktingarna kommer att få när de anländer.

I tisdags höll Länsstyrelsen sedvanlig regional samverkanskonferens med anledning av det säkerhetspolitiska läget (som nu hålls var 14.e dag). här är kort information från mötet.

Information från Migrationsverket om ukrainska flyktingar i Västerbotten (26 april):

Drygt 34 000 personer har ansökt om skydd i Sverige sedan den 24 februari.
Beviljats tillfälligt skydd totalt: 324 personer, flest befinner sig i Skellefteå: 180 personer. I Robertsfors finns tre personer.
41 personer väntar på beslut, ingen av dessa är i Robertsfors.
29 april ska länsstyrelserna rapportera in eventuella omfördelningar av flyktingar i länet

Information från Säkerhetspolisen

Läget är oförändrat vad det gäller Sveriges inre säkerhet. Säkerhetsläget kan komma att påverkas framöver med Sveriges ev. ansökan om medlemskap i NATO.

Länsstyrelsens utdrag ur rapporten för 26 april:

• Evakueringsboendet i Skellefteå har avvecklats. Migrationsverket har upphandlat ytterligare boenden för skyddsbehövande i Skellefteå kommun som väntas tas i bruk under våren.
• De höga drivmedelspriserna och priset för konstgödsel slår hårt mot länets lantbrukare och åkeri-/transportföretag, media rapporterar om flera lantbrukare som har svårt att klara likviditeten och riskerar konkurs. Regeringen föreslår ett stödpaket i omfattningen 2 miljarder kronor till lantbruksföretag och fiskenäring i Sverige med anledning av de kostnadsökningar som Rysslands invasion av Ukraina har fört med sig.
• En utmaning i samhället just nu handlar om att säkerställa att information om regler och rutiner kring införsel av sällskapsdjur når fram och efterlevs i syfte att minska risken för att smittsamma sjukdomar, framförallt rabies, sprids.
• Arbetet i länet fortsätter utifrån regeringsuppdraget till Migrationsverket om jämnare fördelning av boendeplatser i Sverige för skyddsbehövande från Ukraina. Under vecka 16-17 har Länsstyrelsen genomfört lokala dialogmöten med respektive kommunledning angående fördelningstal på kommunnivå.
• Länsstyrelsen har sammanställt och distribuerat en vägledning till det svenska samhället med utgångspunkt i den länsstyrelsegemensamma sajten ”Information Sverige” som kompletterats med nya kontaktvägar till myndigheter nationellt och regionalt.
• Länsstyrelsen har skickat ut ”Samordnad kommunikation: Kriget Ukraina” till länets kriskommunikatörer.

Denna bild av läget i länet med anledning av det säkerhetspolitiska läget och kriget i Ukraina kommer Länsstyrelsen fortsatt att ta fram varannan vecka. Nästa rapport blir för 10 maj.

Läs mer om läget i Västerbottens län hos Länsstyrelsen.