Info v. 15 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget.

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Klart med lägenheter i Ånäset

Migrationsverket har tecknat avtal med Robo (Robertsfors Bostäder) om att hyra 13 lägenheter för ukrainska flyktingar  från och med 1 maj. Migrationsverket ska sedan möblera lägenheterna, så det tar ytterligare några veckor innan någon kan komma att flytta in.

När kommunen med säkerhet vet att flyktingar kommer att flytta in kommer ett informationsmöte att hållas någon gång i början av maj tillsammans med föreningar, kyrkor och civilsamhälle i Ånäset. Syftet med mötet är att diskutera hur aktörer tillsammans kan göra för att ta emot och välkomna personerna till Ånäset på bästa sätt.

Fördelningar av flyktingar i riket och länet

Migrationsverket presenterade i går (13 april) fördelningstal på länsnivå när det gäller skyddssökande från Ukraina, i syfte att säkerställa ett jämnare mottagande över landet.  Lärdomar har dragits från flyktingvågen 2015 och tanken är att detta ska leda till en jämnare fördelning i kommunerna Västerbotten ska ta emot 2 371 flyktingar vid scenariot att 76 000 flyktingar kommer till Sverige. 292 hade beviljats skydd i Västerbotten fram till 12 april.

Utdrag ur lägesbild 12 april från Länsstyrelsen Västerbotten

  • Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på Västerbotten, men det finns vissa verksamheter både lokalt och regionalt som är mer påverkade än andra på grund av bland annat varubrist och kostnadshöjningar kopplat till bland annat transport och jordbruk.
  • Regeringen har gett Migrations­verket i uppdrag att åstad­komma en så jämn fördel­ning som möjligt mellan kom­munerna vid anskaff­ning av boenden för personer som beviljats skydd i Sverige enligt mass­flykts­direktivet. Kommunerna i länet inväntar besked och planerar för ett utökat flyktingmottagande utifrån uppdraget.
  • Företagare i länet som ställt in sina affärer med Ryssland och Belarus känner en viss oro kring betalning av redan levererade varor, leveranssvårigheter, prisutveckling och den finansiella situationen, rapporterar Västerbottens Handelskammare.
  • Det finns cirka 330 (cirka 300 föregående vecka) registrerade ukrainska flyktingar i länet just nu. Det faktiska antalet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst.
  • Migrationsverket har inget evakueringsboende i länet i nuläget. Migrationsverket har anläggningsboenden, som är en mer långsiktig boendelösning för asylsökande, i Skellefteå och Norsjö kommun.