Vill du erbjuda din hjälp i flyktingvågen?

i Category: Kriget i Ukraina | 1 min läsning
Två händer sträcks mot varandra.

Det är viktigt att ta vara på engagemanget i Sverige. Allmänheten som vill hjälpa till på olika sätt kan registrera sig på webbplatsen Tryggstart Sverige www.tryggstartisverige.se . Ett initiativ från Beredskapslyftet.

Där kan privatpersoner anmäla intresse av att erbjuda temporärt boende för flyktingar från Ukraina, bli volontär eller engagera sitt företag.

  • Den som vill upplåta sitt boende registrerar sig och uppger in-formation om boendet och tillgänglighet.
  • Hyresvärden måste själv beställa och sedan uppvisa utdrag ur polisregistret och får genomgå utbildning.
  • Rädda Barnen eller Stadsmissionen kontaktar hyresvärden. Här sker hembesök eller annan form av kontakt för att säkerställa att boende faller inom ramen för initiativet.
  • Boendet matchas med en ukrainsk familj av Rädda Barnen.
  • Familjens tilldelade kontaktperson presenterar sig för familjen och hyresvärden och familjen flyttar in.
  • Efter två till fyra veckor flyttar familjen till ett mer långsiktigt boende.

Om Beredskapslyftets initiativ Trygg start i Sverige:
Den ideella föreningen Beredskapslyftet startades under pandemin med syfte att mobilisera resurser från näringslivet när behov uppstod. Situationen i Ukraina skapar nu en akut situation för miljoner människor. Vi hoppas kunna använda våra erfarenheter och nätverk för att bidra till en tryggare start i Sverige.