Information v.13 m.a.a. det säkerhetspolitiska läget

i Category: Kriget i Ukraina | 2 min läsning
Ukrainas flagga fladdrar mot blå himmel.

Den samlade bedömningen just nu är att händelseutvecklingen i Ukraina har en låg påverkan på

Västerbotten.

Flyktingvågen

Migrationsverkets huvudscenario är att 76 000 personer kan söka sig till Sverige fram till halvårsskiftet, vid ett övre scenario kan det röra sig om 212 000 flyktingar.

Det kommer färre flyktingar från Ukraina till EU nu än tidigare. Förra veckan kom cirka 50 000 till EU. Mellan 800–1300 kommer dagligen till Sverige. Drygt 24 000 har hittills ansökt om tillfälligt skydd hos Migrationsverket. Av dessa har cirka 280 (siffra från 29 mars) kommit till Västerbottens län varav 226 beviljats tillfälligt skydd av Migrationsverket. Det faktiska antalet flyktingar i länet är svårt att fastslå då inte alla registrerar sig hos Migrationsverket vid ankomst. Evakueringsboendehar tagits i anspråk av Migrationsverket i Skellefteå kommun.

Migrationsverket anger att det är ett minskat behov av kommunala evakueringsboenden i Sverige. Behovet har gått ner från 12 000 till 6 000 kommunala evakueringsplatser. Kommunala evakueringsplatser kan tas i bruk med 3 dygns beredskap.

Migrationsverket önskar placera flyktingar så nära Skellefteå som möjligt och samtal pågår mellan Migrationsverket och Robertsfors kommun om mer långsiktiga bostäder för flyktingarna. Robertsfors kommun förbereder sig på att kunna ta emot flyktingar från Ukraina på bästa sätt.

Alla kommuner i länet har gjort en fördjupad inventering av tillfälliga boenden som rapporterats in till Länsstyrelsen. Totalt finns 5 574 platser. Robertsfors kommun har redovisat 319 platser, varav 300 är kortsiktiga och 19 långsiktiga.

Migrationsverket tipsar om sidan Trygg start i Sverige för de som på olika sätt vill hjälpa till. Du kan läsa mer här.

Information från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Västerbotten kommer att varje vecka, onsdag förmiddag lägga ut på sin hemsida om läget i länet. Sidan hittar du här.

Information från Försvarsmakten

Det är en allvarlig säkerhetspolitisk situation som vi befinner oss i, men Försvarsmakten bedömer just nu att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg.

Försvarsmakten informerar om att både svenska och utländska förband kommer att vara på väg hem från Nordnorge genom Sverige i slutet på denna vecka. Det kommer bland annat vara tunga militärfordon på båt och tåg.

Länets krisberedskapsaktörer (Robertsfors kommun är en av dem) följer händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.