Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

i Category: Kriget i Ukraina | 1 min läsning
Robertsfors kommunlogga

Kriget i Ukraina gör att många människor behöver fly. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer som flyr från Ukraina har rätt att få skydd i Sverige. Sedan Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari har cirka 3 miljoner människor flytt Enligt FN:s migrationsorganisation IOM. Av dessa har cirka 100 personer som Migrationsverket har kännedom om anlänt till Västerbotten (siffra från 15 mars).

Migrationsverket ansvarar för flyktingars boende. I första hand placeras flyktingarna i Migrationsverkets anläggningsboenden. Parallellt upphandlar Migrationsverket nu privata aktörer som kan hyra ut boendeplatser som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice. När dessa inte längre räcker till kommer evakueringsplatser i kommunal regi att behövas. I Robertsfors kommun har 40 evakueringsplatser inventerats fram i första hand. En fördjupad inventering pågår för att se över om det finns ytterligare platser.

Vi vet inte i dagsläget hur många flyktingar som kan tänkas komma till kommunen eller när dessa kommer. I nuläget finns inget behov av att privatpersoner erbjuder boende. Om behovet skulle uppstå kommer kommunen att meddela detta.

Robertsfors kommun förbereder sig nu för att ta emot flyktingar på ett så bra sätt som möjligt. Kommunen har startat upp en samverkansgrupp mellan sektorerna för att synkronisera verksamheternas planering


Mer information

Med anledning av omvärldsläget – Länsstyrelsen i Västerbotten

Information med anledning av situationen i Ukraina – Migrationsverket

Kriget i Ukraina – krisinformation.se