MTAB och Alprosen vann upphandling

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Snöröjning

Under hösten 2021 genomfördes en ny upphandling av snöröjning och halkbekämpning i Robertsfors kommun.

Sakkunniga vid upphandlingsbyrån i Umeå kommun har bidragit med att administrera upphandlingen. Efter anbudstidens utgång konstaterades att anbuden från våra lokala partners, Mellanbygdens transport AB, Robertsfors, samt Alprosen, Överklinten, vann avtalen som tecknades med giltighetsdatum september 2021 med giltighet till 31 augusti 2023 och med option om förlängning till och med 31 augusti 2025.

I avtalen finns villkor gällande årliga prisöversyner där hänsyn tas till statistiskt säkerställda kostnadsutvecklingar, en trygghet för leverantörerna inte minst i dessa orostider.

Det samlade avtalsvärdet beräknas till 20miljoner kronor.