Boendeplatser för Ukrainaflyktingar

i Category: Kriget i Ukraina | 3 min läsning
Ukrainska flaggan i gult och blått

På begäran av Länsstyrelsen i Västerbotten har Robertsfors kommun inventerat akuta tillfälliga boendeplatser i kommunal regi. Cirka 40 platser kan kommunen erbjuda akut med endast lättare åtgärder.

Hemställan från länsstyrelsen är med anledning av det extraordinära läget, då antalet sökande överskrider Migrationsverkets egen boendekapacitet för akut inkvartering av nyanlända sökande från Ukraina. Platserna ska användas i väntan på att Migrationsverket ordnar egna bostäder där dessa personer kan inkvarteras.

Många kommuninvånare hör av sig till kommunen och vill erbjuda bostad eller rum till familjer som flyr undan kriget. Här är svar på några av de vanligaste frågorna:

Hur ser det ut med platser för flyktingar från Ukraina i Robertsfors kommun?
Som läget ser ut just nu kan kommunen lösa behovet utan stöd från allmänheten. Situationen kan dock förändras snabbt. Det kan hända att även privata bostäder behövs framöver. I så fall informerar kommunen om detta.

Jag har ett rum ledigt – kan jag anmäla det till kommunen?
Nej, kommunen tar inte upp anmälningar om lediga rum. Om du däremot har en större fastighet som i sin helhet kan hyras ut kan du anmäla det till Migrationsverket. Se svar på nästa fråga.

Jag har ett hus som en eller flera familjer kan bo i – hur anmäler jag det?
Migrationsverket arbetar med upphandling av boendeplatser. Du kan anmäla intresse av att starta boende via Migrationsverkets hemsida (klicka här för att komma till sidan). Kommunen tar inte emot den här typen av anmälningar.

Jag har kläder, sovsäckar och andra saker jag vill skänka – vart vänder jag mig?
Kontakta en hjälporganisation för att se vad du kan hjälpa till med. Hjälporganisationernas webbplatser har aktuell information och kontaktuppgifter.

Om jag tar emot en familj – kan de få ekonomisk hjälp av kommunen?
I det här skedet är Migrationsverket den myndighet som erbjuder asylsökande och massflyktingar boende och ekonomiskt stöd. Kommunen kanske tar över en del av det ansvaret framöver men det blir först efter det att Migrationsverket börjat anvisa de ukrainska flyktingarna till kommunerna. I så fall kan kommunen behöva hjälpa de flyktingar som kommer hit med skola, förskola, försörjningsstöd etc.

Jag vill hjälpa till men vet inte hur?
Många privatpersoner vill hjälpa till och är även beredda att öppna sina hem. Dessa bör kontakta frivilligorganisationer. Eftersom de aktörer som hanterar en kris brukar ha fullt upp är det oftast lättare att kontakta någon av de organisationer som redan är insatta i arbetet om man vill hjälpa till.

Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen i Ukraina. Tillsammans samverkar aktörerna för att kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Robertsfors kommun kommer löpande att dela och uppdatera information med anledning av kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Sverige.

Mer information:

Läs mer om frivilligorganisationer på krisinformation.se

Råd till privatpersoner med anledning av den säkerhetspolitiska situationen på msb.se. Finns på lättläst svenska samt med teckenspråktolkning. Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se)

Information om kriget i Ukraina och hur det påverkar Sverige på Krisinformation.se. Finns på engelska, ukrainska, arabiska, turkiska, spanska, polska och lätt svenska. Rysk översättning samt teckentolkning är på väg. Andra språk/other langugaes – Krisinformation.se