Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina

i Category: Kriget i Ukraina | 3 min läsning

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Europa vill Robertsfors kommun beskriva läget samt informera kring frågor som den senaste tiden inkommit till kommunen. Robertsfors kommun är en av länets krisberedskapsaktörer och följer tillsammans med övriga aktörer i länet händelseutvecklingen och samverkar för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten.

Bakgrund
Morgonen den 24 februari inledde Ryssland en storskalig invasion i Ukraina med flygangrepp och trupp på mark. Den svenska regeringen bedömer att hotet mot Sverige har ökat, men att ett anfall mot Sverige just nu är osannolikt. Ett stort antal myndigheter har anpassat sin beredskap för att hantera eventuella konsekvenser av kriget i Ukraina.

Minst 227 civila har dött i kriget och 525 har skadats enligt FN. Enligt UNHCR har en miljon människor flytt Ukraina sedan 24 februari.

Försvarsmaktens bedömning är att det inte råder något direkt hot för väpnat angrepp mot Sverige I nuläget råder det inte heller något konkret hot mot Sveriges inre säkerhet.

Skyddsrum
Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. I Robertsfors kommun finns inga skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för skyddsrum i Sverige. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer i händelse av krig. Om du inte har skyddsrum i närheten kan till exempel en källare, tunnel eller något liknande vara ett alternativt skydd.
Du kan läsa frågor och svar om skyddsrum hos MSB. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/

Utomhusvarning (Hesa Fredrik)
Utomhusvarning och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Antalet utomhusvarningar (som även kallas Hesa Fredrik) har minskat i antal under fredstid. Utomhusvarning finns i 234 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

I Robertsfors kommun finns ingen utomhusvarning. Personer som inte nås av detta larm uppmanas att hålla sig informerade om viktiga meddelanden till allmänheten via radio (P4) och tv. Här finns frågor och svar om utomhusvarningar.

Desinformation och informationspåverkan

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är därför viktigt att alla tar eget källkritiskt ansvar och endast hämtar information om kriget från tillförlitliga medier. Var uppmärksam på felaktig information och tänk på att inte sprida den vidare! På krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Testa gärna din källkritiska förmåga via denna länk: Testa dig själv! – Nyhetsvärderaren (nyhetsvarderaren.se)

Beredskap

MSB har samlat information i en broschyr om hur du bättre kan förbereda dig för allvarliga olyckor, extrema väder, it-attacker och militära konflikter. Broschyren finns på flera olika språk och kan laddas ned via denna länk Om krisen eller kriget kommer (msb.se)

Länkar med bra information:

Om kriget i Ukraina – Krisinformation.se

Om oron för krig — frågor och svar för barn krisinformation.se

Om säkerhetsläget i närområdet – Försvarsmakten