7 mars kl 15.00 testas Hesa Fredrik

i Category: Kriget i Ukraina | 1 min läsning
Tyfoner, så kallad hesa Fredrik med sjölandskap i bakgrunden

Fyra gånger per år, den första helgfria måndagen, kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande via utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik” fungerar. På måndag den 7 mars genomförs testet som planerat klockan 15.00.

Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Robertsfors kommun har ingen utomhusvarning men delar denna information för att hjälpa MSB att sprida informationen. Sprid gärna information om testet du med för att minska eventuell oro.

 

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande, VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhussignalerna testas var tredje månad.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten

Information om Viktigt meddelande till allmänheten finns även på https://www.krisinformation.se/