E4 stängs av natten mellan 2 och 3 mars

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Karta med uppritad omledning av E¤ via sjulsmark-Bullmark

Trafikverket meddelar att E4:an stängs av mellan klockan 19.00 2 mars och 06.00 3 mars. Båda körfälten på E4 mellan Sävar och Bygdeå stängs av helt. Trafiken leds om via Bygdeå-Sjulsmark-Bullmark-Sävar.

E4 stängs av under natten för att minska trafikstörningen så mycket som möjligt. Trafikverket ska utföra förberedande arbeten inför byggandet av kontrollplatsen, bland annat ska vajerräcken lyftas av.

Sänkt hastighet vid byggarbetsplatsen när Trafikverket bygger

Förbi byggarbetsplatsen kommer både norr- och södergående körfält på E4 att få tillfälligt sänkt hastighet. Framkomligheten kan påverkas. Följ skyltningen, visa hänsyn till dina medtrafikanter och personer på byggarbetsplatsen, anpassa hastigheten efter vägföret och tänk på att hålla avståndet.

”Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar omledningen kan medföra för närboende och trafikanter. Tack för att du gör vår arbetsplats säker!”

Läs informationen hos Trafikverket