Var källkritisk i tider av oro

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Två personer knappar på varsin mobiltelefon. ENdast händerna syns.

Det kommer mycket information om händelserna i Ukraina och säkerhetsläget i Europa just nu. Det är normalt att känna oro och det kan vara svårt att veta vad som är bekräftade fakta. Prata gärna med varandra, särskilt med barn och unga som själva funderar, men var källkritisk och bidra inte till ryktesspridning.

  • Källkritik innebär att värdera information du tar del av. Vem säger vad och varför? Undersök uppgifter du tar del av, särskilt i sociala medier, och sprid inte obekräftade rykten vidare.
    Ställ dig frågorna:
  • Stämmer detta?
  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen? Hur är den avsedd att förändra hur du tänker och agerar?
  • Vinner någon på att du sprider informationen vidare?
  • Kommer informationen från en pålitlig källa som erbjuder bekräftad information?
  • Finns samma information i flera oberoende källor?

www.krisinformation.se finns bekräftade fakta som tillsammans med information från myndigheter och rapporter från etablerade medier kan förklara händelserna. Där finns också underlag och länkar till mer information att läsa och utgå från om du känner oro och behöver stöd. Prata gärna om läget med varandra och lämna ingen ensam med oro, det gäller både vuxna och barn.

Länets krisberedskapsaktörer samverkar och följer läget noga.

Mer information

Krisinformation.se – Frågor och svar för barn
Krisinformation.se – Källkritik
Krisinformation.se – Det försämrade läget i vår omvärld