Källsortera ditt avfall

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Återvinningskärl

2020 samlades totalt 473 kilo kommunalt avfall in per person i Robertsfors kommun. Av dessa var 34 kilo matavfall (bruna kärl) och restavfall (gröna kärl) 128 kilo per person.

Snittet för kranskommuner inklusive Umeå var 28,85 kilo matavfall per person och restavfallet 117,42 kilo per person.

De bruna och gröna sopkärlen är endast till för matavfall och restavfall. Tyvärr ser vi att många inte sorterar ut sina förpackningar och även slänger sitt grovavfall i restavfallskärlen. Detta är ohållbart på flera sätt. Elavfall, överbliven målarfärg, övrigt farligt avfall samt förpackningar och returpapper får inte läggas i kärlen för hushållsavfall. Dessa typer av avfall samt avfall som är för stort att lägga i kärlet ska lämnas på en bemannad återvinningscentral (ÅVC) respektive återvinningstation (förpackningar).

Målet är 25% mindre mat och restavfall 2025 jämfört med 2015.