Påverkanskampanj mot Sverige – var källkritisk

i Category: Nyheter | 1 min läsning

En påverkanskampanj, ”Vad händer barn i Sverige”, pågår sedan slutet av december. I kampanjen påstås den svenska staten systematiskt kidnappa muslimska barn med stöd i LVU ((Lag (1990:52) med bestämmelser om vård av unga). Kampanjen består av flertalet videoreportage och har fått stor spridning även utanför Sverige.

Råd till allmänheten

Vi uppmanar allmänheten till att vara särskilt källkritiska just nu när det gäller filmer och inslag rörande LVU. Särskilt om du ser en film eller ett inslag som skapar starka känslor.

👉🏽Stämmer verkligen detta?
👉🏽 Vem ligger bakom informationen?
👉🏽Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
👉🏽 Tjänar någon på att du sprider den vidare?
👉🏽Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
👉🏽Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor.
👉🏽 Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

Mer fakta information på flera språk om hur LVU fungerar hittar du här: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/information-om-svensk-socialtjanst-pa-flera-sprak/