Vi vidtar fler åtgärder för att bromsa covid-19

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
coronavirus

På grund av den snabba smittspridningen i Sverige började nya nationella åtgärder att gälla från och med i igår. (Du kan läsa mer hos krisinformation.se)

Robertsfors kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv och anpassar och uppdaterar riktlinjer för anställda och verksamheterna. Här följer några exempel på intern information som gått ut till anställda samt anpassningar i kommunens verksamheter som vidtagits på grund av den ökande smittspridningen i samhället.

  •  Alla har ansvar för att minska smittspridningen. Om möjligt och du inte redan gjort det: Skydda dig med vaccination. Stanna hemma och testa dig om du får symtom. genom att undvika trängsel och hålla avstånd till varandra, att alla som har möjlighet jobbar hemifrån och att möten ska hållas digitalt.
  • I skolorna ska undervisning bedrivas på plats men smittskyddsåtgärder ska vidtas och trängsel och större samlingar ska undvikas. Blandning av olika klasser ska undvikas i möjligaste mån.
  • För platser för kultur och fritidsverksamheter gäller krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar. Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning.
  • Inom vård och omsorg har kontinuerlig användning av munskydd återinförts för att både skydda vårdtagare mot att smittas av vårdpersonal och att minska risk för att personal utan symptom smittar varandra. Screening två gånger i veckan av asymtomatisk covid görs av all vårdnära personal inom vård och omsorg. Besökare på kommunens boenden uppmanas vara observanta på eventuella förkylningssymtom och i så fall avstå besök. Och att vid besöket hålla avstånd till andra.