Kommunfullmäktige 20 december 2021

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Robertsfors kommunlogga

Den 20 december kommer Robertsfors Kommunfullmäktige ha sammanträde kl. 13.00. På grund av det rådande pandemiläget har fullmäktigepresidiet beslutat att mötet hålls på distans. Presidiet kommer närvara i lokalen Diamanten i Centrumhuset i Robertsfors, men resterande ledamöter deltar via länk.

Det kommer vara möjligt att se på Kommunfullmäktige genom webbsändning (som ni kan nå genom kommunens hemsida). Ni kan nå ärendelista och underlaget genom följande länk: https://sammantrade.robertsfors.se/meeting.php?id=540

Om du som invånare skulle vilja ställa frågor direkt till Kommunfullmäktige i samband med ”Allmänhetens frågestund” är du välkommen till Centrumhusets lokal Diamanten klockan 13.05. Det går även bra att i förväg skicka in frågor per e-post till kommun@robertsfors.se, dock senast 2021-12-19.