Covidsmitta konstaterad på Jenningsskolan igår 15 december

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
coronavirus

I tisdags skickades en klass på Jenningsskolan i Robertsfors hem efter att flera elever uppvisat förkylningssymtom och några var hemma på grund av förkylning. Föräldrar uppmanades att testa barnen för covid-19 med pcr-test på Hälsocentralen. Smittan verkar i nuläget vara koncentrerad till en klass där 5 barn har testat positivt. Ytterligare ett barn i en annan klass är positiv. Två personal har provtagits och där inväntas ännu svar.
– Vi har kontinuerlig dialog med smittskydd på Region Västerbotten och elever i den drabbade klassen uppmanas vara hemma veckan ut, säger Per-Olof Nilsson, rektor på Jenningsskolan.

Meddelande har gått ut via Schoolsoft till föräldrar som har barn på Jenningsskolan att de ska vara extra uppmärksamma på barns eventuella förkylningssymtom. Vid minsta symtom ska barnen stanna hemma och provtas på Hälsocentral.

Jenningsskolan fortsätter bedriva undervisning och fritidshemmet är öppet som vanligt. Friska elever är välkomna till skolan som vanligt.