Åtgärder mot covid-19 från den 1 december

i Category: Covid-19 | 1 min läsning
Konsertpublik med upsträckta händer.

Från den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Arrangörer kan, från den 1 december, välja att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som smittskyddsåtgärd utöver grundläggande smittskyddsåtgärder. De arrangörer som väljer att inte använda sig av vaccinationsbevis ska vidta särskilda smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten har även tagit fram allmänna råd med exempel på åtgärder som arrangörer kan vidta för att undvika trängsel bland deltagare och besökare. Läs mer här.

Länsstyrelsen har, enligt den tillfälliga covid-19-lagen, i uppdrag att kontroller att lagen följs och verksamhetsutövarna som berörs av lagstiftningen är skyldiga att följa den. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.