Inbjudan till dialog 7 december

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Människor i suddig bakgrund. I förgrunden ritade pratbubblor, Ett finger klickar på en av dem.

Välkommen till ett samtal om hur din förening, ditt företag och kommunen gemensamt och konkret kan arbeta för att utveckla landsbygden. Dialogen utgår ifrån de nationella, regionala och lokala strategier som antagits för landsbygdsutveckling, samt den strategi som tagits fram för kommande Leaderperiod*.

Frågorna är många. Det gemensamma uppdraget är att::

  • Skapa attraktiva boendemiljöer
  • Skapa nya tjänster, produkter och företag.
  • Utveckla befintliga besöksmål
  • Restaurera natur- och kulturmiljöer
  • Skapa fritids- och kulturaktiviteter
  • Utveckla ekonomi och sysselsättning
  • Skapa nya mötesplatser, samarbeten och utbildningstillfällen
  • Skapa nya servicelösningar, samarbeten och nätverk
  • Minska klimatpåverkan.

Förutsättningslösa samtal kring hur vi kan samverka för att utveckla vår kommun.
Inbjudna: Representanter för föreningslivet, näringslivet och kommunen.
Plats: Spiran konferens i Sikeå
Datum: 7 december 2021
Tid: Start kl. 17:00 med en lättare middag (vi bjuder)
Anmälan: till http://simplesignup.se/event/186749-dialog-landsbygdsutveckling
Arrangör: NIS 6.0
Kontakt:
Janne Paulsson jan.paulsson@robertsfors.se

Välkomna!

Europeiska Regionala utvecklingsfonden logga.
Region Västerbotten logga