Arkitekttävling för järnvägsbro i Robertsfors

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Vy över ängar och golfbanan i Robertsfors. I bakgrunden syns vattentornet och golfklubben.
Vy över landskapsbrons sträckning.

När Norrbotniabanans dragning genom Robertsfors blir verklighet kommer den löpa på en järnvägsbro som är 850 meter lång. Landskapsbron går från Rickleån och över golfbanan och är Norrbotniabanans längsta bro.

Trafikverket anordnar en arkitekttävling för utformning av landskapsbron. Upp till fem lag kommer att väljas ut att presentera förslag på utformning, med särskild hänsyn till hållbarhet, funktion och samspel med omgivningen. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Robertsfors kommun kommer att ta fram ett gestaltningsprogram för att förmedla det lokala perspektivet till deltagarna i tävlingen. Gestaltningsprogrammet är ett dokument med en samling med riktlinjer för Robertsfors offentliga rum, exempelvis kan det röra sig om belysning, materialval och formspråk. Gestaltningsprogrammet tas fram av kommunen i dialog med bland andra kreativa och kulturella näringsidkare i Robertsfors kommun. Det kommer även användas i fortsatt arbete med frågor om Robertsfors offentliga rum.

Med i juryn för tävlingen sitter en representant från Robertsfors kommun.

Läs mer här:
Sveriges Arkitekter – Tävling landskapsbro i Robertsfors