Musikskolan satsar på psykisk hälsa

i Category: Nyheter | 2 min läsning
Fyra personer står framför ett träd. Musikskolans personal.
Musikskolans personal. Från vänster: Elin Pettersson, Lis-Beth Öberg, Oskar Melander och Hannes Lundberg.

Sedan januari 2021 är det treåriga projektet Kultur för hälsa i gång hos musikskolan i Robertsfors kommun. Projektet ska främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Efter en termins förberedande arbete är det äntligen dags att dra i gång musikkurser för elever.

Elin Pettersson har arbetat på Musikskolan i Robertsfors kommun i cirka ett år och är den som ansvarar för projektet i kommunen.
– Man har länge sett att musik och kultur generellt har en positiv inverkan på den psykiska hälsan och genom det här projektet kan vi anpassa verksamheten till elever i Robertsfors kommun, säger Elin.

Huvudman för projektet är Sveriges Kulturskoleråd och syftet är att fånga upp och förebygga psykisk ohälsa hos unga, något som ökat de senaste åren. I projektet, som finansierats genom bidrag från Allmänna arvsfonden, samarbetar Robertsfors musikskola med elevhälsan för att tillsammans uppmärksamma och fånga upp elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Dessa får ta del av projektet.

Det många vanligtvis förknippar med musikskolan är en 20 minuter lång lektion per vecka där eleverna spelar instrument eller sjunger, men i projektet kan det vara annorlunda.
– Det här är fem olika Kultur för hälsa-kurser, på tre till fem veckor där man träffas 20–30 minuter i veckan för att på olika sätt introduceras till musik i en miljö där vardagliga tankar kanske för en stund kan mildras, berättar Elin.

De fem olika inriktningarna är:
Instrument – som är lik den vanliga verksamheten men utan läxor och mer baseras på elevens önskemål
Skapa låtar – om läkande skrivande
Musikgemenskap – till exempel vara med andra som delar samma musiksmak
Stärkande sång – med fokus på andning och avslappning
Svenska med musik – där eleven får tonsätta texter till musikbakgrund med fokus på att utveckla det svenska språket.

– Projektet är anpassat för elever med psykisk ohälsa där vi hoppas kunna introducera dem till kultur och musik som en väg till psykiskt välmående. Men det är även riktat mot personalgruppen som kommer att få kunskaper om metoder och arbetssätt för att möta de här eleverna på ett bra sätt, berättar Elin Pettersson.

Projektet är nationellt och i satsningen kommer kulturskolor i regionerna, Västerbotten, Norrbotten och Södermanland, att pröva och implementera nya metoder och arbetssätt i syftet att se till att kulturskolan blir en bättre förebyggande och främjande aktör i arbetet att minska psykisk ohälsa bland unga.

Bild: Musikskolans personal: Elin Pettersson, Lis-Beth Öberg, Oskar Melander, Hannes Lundberg.