Restriktioner gäller fortfarande inom vård och omsorg

i Category: Nyheter | 1 min läsning
coronavirus

Nu när många restriktioner i samhället tagits bort (från och med den 29 september) är det viktigt att vara medveten om att detta inte gäller inom vård och omsorg i Sverige. Pandemin är inte över.

Inom vård och omsorg behålls därför fortfarande smittsäkra arbetssätt på de platser där vård och omsorg bedrivs för sköra äldre. I vårdnära situationer kommer fortsatt munskydd användas av personal. Vi behöver även fortsatt ha en dialog med närstående som besöker våra verksamheter för att säkra de skörastes hälsa.

Alla måste ta ansvar och följa de nationella rekommendationerna för vaccinerade respektive ovaccinerade. Oavsett om man har eller inte har vaccinerat sig kan man drabbas av covid och därmed riskera att sprida sjukdomen vidare till andra. Därför ska man vara symtomfri när man besöker sina närstående.

Om man vet att man kan ha varit exponerad för covid-19 ska man inte besöka våra äldreboenden.

Är man som besökare inte fullvaccinerad mot covid-19 vill vi även att man använder munskydd vid besöket.

Robertsfors kommun följer rekommendationer från vårdhygien Västerbotten. Läs gärna mer via denna länk