Röktest i Överklinten v. 40

i Category: Nyheter | 1 min läsning
Rökslingor mot svart bakgrund

Information till fastighetsägare i Överklinten.

För att identifiera eventuella felkopplingar mellan dagvatten- och avloppsledningar kommer röktest att utföras på det kommunala ledningsnätet i Överklinten av Rensman Norr AB. Dricksvattnet påverkas inte av arbetet.

Er fastighet/området berörs följande datum och tider:

Vecka 40: måndag–torsdag kl. 07:30–19:00

Under ovan angivet datum och tid ska följande iakttas:

❗ Se till att samtliga toaletter, handfat och avloppsbrunnar har vatten i sina vattenlås.
❗ Brandlarm som larmar till andra fastigheter, myndigheter eller räddningstjänst skall kopplas/övervakas under pågående arbete.

Röken som används är inte hälsofarlig och påverkar varken människor, djur, textil eller möbler. Vi hoppas ni har överseende med de eventuella störningar som detta arbete kan medföra.

Eventuella frågor kan ställas till:
Rensman Norr AB: 010-10 19 554 – Innan start av arbete
Linus Laestander, arbetsledare: 070-69 99 053 – under genomförande av arbete