Företagarträff med tema: Arbetskraftsbrist

i Category: Nyheter | 1 min läsning

NIS 6.0 hälsar dig välkommen att medverka vid vårt webbmöte med fokus på arbetskraftsbristen i Robertsfors kommun!

Datum: 7 oktober kl. 18:00-20:30
Plats: Digital träff (möteslänk mailas ut till anmälda)
Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/183646

Kompetensförsörjningen är en mycket allvarlig utmaning och är att betrakta som det största hindret för tillväxten i vår kommun. Tillverkningsindustrin, jord- och skogsbruket samt den offentliga sektorn har alla samma utmaning. Hur hanterar vi situationen idag?

Ett antal aktörer har som uppdrag att stödja kompetensförsörjningen. Hur ser uppdragen ut?
 Problematiken har varit känd under ett flertal år. Varför står vi nu där vi står? Vad gör vi rätt? vad kan göras bättre och vilka ytterligare åtgärder krävs för att lösa problemen?

Medverkande:

Teknikföretagen: Kent Berglund samt lokala tillverkningsföretag
LRF: Mats Granat samt lokala företagare
Robertsfors kommun: Sara Häggström, personalstrateg, Monica Lindgren, rektor Lärcentrum samt Magnus Hansson, Tillväxtchef
Industriellt utvecklingscentrum Norr AB: Linda Rönnbäck, Kristina Starck Enman samt Niclas Tidström
Arbetsförmedlingen: Anders Hahlin
Jobbsupporten: Kicki Krane
Region Västerbotten: Aurora Pelli

VÄLKOMNA!

Europeiska Regionala utvecklingsfonden logga.
Region Västerbotten logga