Information angående vattenkraftverk i Robertsfors

i Category: Nyheter | 1 min läsning

Robertsfors Kommun har under förmiddagen fått information av Skellefteå Kraft kring deras planerade förändringar i och kring Rickleån utifrån den Nationella Prövningsplanen. Förslaget innebär bland annat avveckling av kraftverken i centrala Robertsfors och uppförande av fiskvägar vid kraftverket Älglund. Allt i syfte att skapa en bättre vattenmiljö i Rickleån.

Robertsfors kommun har en löpande dialog med Skellefteå Kraft och har arbetat strategiskt i frågan kring prövningen tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och Skellefteå Kraft under några års tid. Detta har intensifierats under senaste året då Rickleån är en av de första ut i den nationell planen för omprövning av vattenkraft.

–Vi står nu inför en spännande process med miljöprövning av vattenkraften, de tidigare tillstånd som givits, vår egen kulturhistoria osv. Vi kommer att arbeta i frågan tillsammans med Skellefteå Kraft och bevaka de intressen Robertsfors Kommun och våra medborgare har kring detta ärende säger Anders Persson Kommunchef Robertsfors Kommun.

Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenser av detta beslut, men ur ett tillväxt- och miljöperspektiv ser vi positivt på de förändringar som Skellefteå Kraft planerar.

Läs mer på Skelleftekrafts hemsida: Förändringar väntar i Rickleån